Ընկերության որակավորում

 • Բիզնեսի լիցենզիա

 • ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ


 • FDA- ի գրանցման հաստատումը

 • Երկրորդ կարգը բժշկական սարքի վկայագիրն է

 • Արտաքին առևտրի գրանցման ձև

 • Մուտքի և ելքի կարանտինային գրառման ձև

 • Թեստի հաշվետվություն

 • ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 • Թեստի արդյունքներ

 • Թեստային զեկույց

 • Թեստային զեկույց

 • Արտադրության գրանցման ձև

 • Բժշկական սարքավորումների արտադրության վկայագիր

 • Բժշկական սարքավորումների արտադրության լիցենզիա